fbpx

Vändpunkter

I antologin ”Vändpunkter – Berättelser om att leva med psykisk ohälsa” medverkar 20 Hjärnkollambassadörer.

Här har jag gjort grafisk form och illustrationerna som inleder varje kapitel.

**HJÄRNKOLL**är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kärnan i Hjärnkoll är våra ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De föreläser om sina upplevelser och bidrar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa.

År
2017
Kund
Hjärnkoll
Material
Digitalt; Illustrator, Indesign
Select your currency
SEK Svenska kronor
EUR Euro