Bokformgivning i urval

Bokformgivning

Att formge en bok är ett hantverk och det är många saker att ta i beräkningen. Det viktigaste är läsbarheten. När man sätter inlagan behöver man fundera på:

 • vem kommer att läsa? Är det barn eller synsvaga ställs det andra krav.
 • hur stor marginal? Skapar ljus och fokus. Texten ska även inte täckas av dina fingrar när du håller i den.
  Övre marginalen ska vara mindre än den undre. Annars ser det ut som om texten ramlar ned. Inre marginalen behöver vara så bred att texten inte försvinner i bokryggen.
 • vilket typsnitt ska jag ha? De har olika identitet och tar olika mycket plats och ljus. Det finns typsnitt som lämpar sig bättre för böcker. Relationen mellan storleken och radmellanrum är viktig. Typsnitt med seriffer är mer läsbara i längre texter. Grotesker kan man ha i faktarutor där raderna är kortare och mängden mindre. Ojämn högerkant är också lättare att läsa än rak.
 • siffror och akronymer. Jag föredrar spärrade kapitäler? Om man inte använder kapitäler är det lätt att boken tappar flöde, att ögat fastnar eftersom en ”vanlig” siffra är så mycket större än bokstäverna.
 • radlängden. Hur många tecken är det per rad. Ögat orkar inte om det blir för långt. Man brukar räkna 55–65 tecken.
 • att sidorna håller en baslinje så att texten inte hamnar på olika höjd.
 • sidantal. Tryckarken är 32 sidor och det behöver gå jämt ut, ner till 4 sidor kan man räkna och naturligtvis blir det ibland blanka sidor i slutet.
 • papper. Bland annat ett ljus gult papper kan göra läsbarheten bättre för synsvaga.
 • bokens storlek. Är oftast bestämd av förlaget.