fbpx

Lyssna på oss ungdomar!

Ungdomar Digitala illustrationer till broschyr en Lyssna på oss ungdomar!. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har gjort en intervjustudie med ungdomar mellan 11 och 19 år med erfarenhet av psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning. Kund NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och Hjärnkoll År 2018 Sajt http://nsph.se Material Digitalt, Ipad, Procreate, Applepen,… Read More

Mat för barn

Hälsosam mat för barn Grafisk form och illustration av folder. Fakta, råd och barnvänliga recept för att skapa goda vanor. Broschyren är lättläst och pedagogisk. Målgrupp en är föräldrar och personer som arbetar med barn från 4 år upp till mellanstadieåldern.

Read More

Bokformgivning

Vändpunkter I antologin "Vändpunkter - Berättelser om att leva med psykisk ohälsa" medverkar 20 Hjärnkollambassadörer. Här har jag gjort grafisk form och illustrationerna som inleder varje kapitel. **HJÄRNKOLL**är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kärnan i Hjärnkoll är… Read More

Din egenmakt

Din egenmakt, är ett studiematerial som handlar om att ta makten över sitt liv. Den vänder sig till dig som vill fundera på frågor kring att hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet. Vi på NSPH vill att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska ha större möjligheter att både… Read More

Bokformgivning Sparks

Sparks Läromedel i engelska för mellan och högstadiet. 12 böcker. Grafisk form och illustration. Sparks är en basserie i engelska för årskurs 4-9. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter, ett rikt utbud av fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval.

Read More
Select your currency
SEK Svenska kronor
EUR Euro